Забележителности

Община Сапарева баня е разположена в Югозападна България на 750м надморска височина, непосредствено под серените склонове на величествената Рила планина.

Град Сапарева баня се намира на 75км от София и само на 15км източно от град Дупница.

Гейзер,Сапарева баня
Гейзер,Сапарева баня

В град Сапарева баня се намира и единственият по рода си на Балканския полуостров гейзер-фонтан, като температурата при неговия извор е 103 градуса по целзи, което го прави най-горещият в Континентална Европа, с няколко градуса повече от италианските Софиони и Джуржитела.

В природният ландшафт на община Сапарева баня преобладаващ е планинският релеф, където се открояват стръмните склонове на Кабулския дял на Северозападна Рила с дълбоко врязаните долини на реките Джерман и Горица, както и циркусите на Седемте рилски езера.

Седемте рилски есера
Седемте рилски есера

Седемте рилски езера са средище и сакрално място за духовно общение с природата. Всяка година на 19 август в района на Седемте рилски езера се събират последователите на окултното учение на Петър Дънов- Бялото братство, за да отбележат своя празник.

Скакавички водопад
Скакавички водопад

Резерват „Скакавица“ обхваща местността Скакавица и Мала Скакавица от местността Зелени Преслап до водопада Скакавица, а на югозапад стига до високопланинското пасбище в района на изворите на р.Горица.